Quyết định giao đất Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Đông Yên

Quyết định giao đất xây dựng dự án khu nhà ở thôn Đông Yên

Quyết định 178/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh; Về việc giao đất cho UBND xã Đông Phong để xây dựng hạ tầng kỹ thuật; khu nhà ở dân cư dịch vụ thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

Căn cứ ban hành Quyết định giao đất Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Đông Yên

Căn cứ Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản

 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
 • Căn cứ Văn bản số 13584/VPCP-NN ngày 21/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp;

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh:

 • Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế  – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh;
 • Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Phong;
 • Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khác bằng việc giao đất dân cư dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi trước thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
 • Căn cứ Văn bản số 170/UBND-XDCB ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh về việc khảo sát địa điểm lập quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở dân cư dịch vụ xã Đông Phong, huyện Yên Phong;

Xét đề nghị

Xét đề nghị của: UBND xã Đông Phong tại tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 04/6/2020 và Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 30/3/2021; UBND huyện Yên Phong tại tờ trình số 803/TTr-UBND ngày 25/6/2020, Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1543/QĐ-UBND ngày 31/01/2019, Quyết định phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường số 3782/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 và số 5925a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1567/GXN-UBND ngày 07/10/2020; Sở Tài chính tại Thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa số 174/STC-QLNS ngày 24/02/2021; òa TiếnSở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 139/TTr-STNMT ngày 13/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH: (Quyết định giao đất Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Đông Yên)

Điều 1.

1. Giao đất cho UBND xã Đông Phong

Giao 35.273,4m2 đất (đã thực hiện xong bồi thường, hỗ trợ theo các Quyết định thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Yên Phong, gồm: 32.392,4m2 đất trồng lúa; 122,0m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác; 20,4m2 đất nuôi trồng thủy sản; 1.023,3m2 đất giao thông; 360,2m2 đất thủy lợi; 1.355,1m2 đất giáo dục) cho UBND xã Đông Phong để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ thôn Đông Yên, xã Đông Yên, huyện Yên Phong theo dự án đầu tư đã được UBND huyện Yên Phong phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 15204/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, trong đó:

 •           Đất ở (85 lô)                                              : 10.061,7m2.
 •           Đất giáo dục                                             :   4.814,1m2.
 •           Đất nhà văn hóa                                       :   2.306,8m2.
 •           Đất cây xanh                                             :   9.760,4m2.
 •           Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật             :   8.330,4m2.          

2. Giao UBND xã Đông Phong quản lý 579,7m2 đất nông nghiệp (đất trồng lúa) khó canh tác.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên các tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Quyết định giao đất xây dựng dự án khu nhà ở thôn Đông Yên
Quyết định giao đất xây dựng dự án khu nhà ở thôn Đông Yên

Điều 2.

1. Sau khi thực hiện xong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, UBND xã Đông Phong có trách nhiệm bàn giao khu đất nêu trên cho UBND huyện Yên Phong để tổ chức thực hiện giao đất dân cư dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng tổ chức bàn giao khu đất; hướng dẫn thực hiện giao đất dân cư dịch vụ theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực của Quyết định giao đất cho UBND xã Đông Phong; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Bắc Ninh

Quyết định giao đất Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Đông Yên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong, UBND xã Đông Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Xem thêm:

GIỚI THIỆU VỀ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Đất đấu giá Đông Yên – Yên Phong là tổ hợp Shophouse thương mại, đất nền được đầu tư xây dựng tại vị trí vàng; nằm giữa 2 trục đường QL18 và TL286 – huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh; do Công ty TNHH REQ – Đối tác của Văn Phú Invest làm chủ đầu tư. Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất trên tuyến tỉnh lộ 286; cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp vượt trội. Khu Đất đấu giá Đông Yên – Yên Phong nhanh chóng trở thành dự án để ở; và đầu tư hấp dẫn nhất tại khu công nghiệp Yên Phong giai đoạn 2021.

Đất đấu giá Đông Yên, Yên Phong Bắc Ninh
Phối cảnh tổng thể khu Đất đấu giá Đông Yên – Yên Phong

Yên Phong – cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư Bất động sản

Yên Phong là một trong những khu trọng điểm kinh tế của Bắc Ninh. Là thủ phủ Công nghiệp của Bắc Ninh nói riêng và miền Bắc nói chung. Yên Phong có 3 KCN lớn với quy mô hơn 1000ha; tập trung 1 lượng lớn lao động từ khắp nơi đổ về. Đặc biệt Yên Phong đang nhận được nguồn vốn đầu tư khủng từ nhà nước; các tập đoàn lớn như Samsung, Orion, Hữu Nghị… Kéo theo đó giá trị bất động sản tại đây không ngừng tăng theo. Các dự án bất động sản cũng theo đó nở rộ; mang tới cơ hội phát triển vượt bậc cho kinh tế huyện nhà & cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư

Xem thêm:

10 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN YÊN PHONG – BẮC NINH

 1. Đón đầu xu hướng đầu tư bất động sản KCN năm 2021
 2. Giá cực hấp dẫn chỉ từ 19 triệu/m2
 3. Đất nền không yêu cầu xây dựng
 4. Nằm sát khu dân cư, liền kề KCN Yên Phong, Bắc Ninh
 5. Phù hợp kinh doanh nhà hàng, karaoke nhà nghỉ, vui chơi giải trí …. phục vụ Khu công nghiệp
 6. Hạ tầng giao thông đồng bộ
 7. Pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài
 8. Kết nối thuận tiện đến KCN, Trung tâm mua sắm, TP Bắc Ninh và sân bay Nội Bài ….
 9. Thiết kế độc đáo với tất cả các lô đều có 2 mặt tiền. 1 mặt đường, 1 mặt công viên. 
 10. Chủ đầu tư  có tiềm lực kinh tế, uy tín. Tất cả các dự án Văn Phú làm đều mang lại lợi  nhuận lớn cho Nhà đầu tư.

Mọi thông tin về dự án, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với PKD của Chủ đầu tư theo thông tin sau:

 • Phòng kinh doanh trực tiếp Chủ đầu tư của Dự án đất đấu giá Đông Yên gần KCN Sam Sung Yên Phong, Bắc Ninh
 • Hotline0866 691 389 (Mua bán, Chuyển nhượng, Cho thuê chính chủ giá TỐT)
 • Địa chỉ liên hệ: Khu dân cư Đông Yên, Đông Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *