Slide 1
DANH MỤC
BIỆT THỰ & LIỀN KỀ

CÁC DỰ ÁN TÂM ĐIỂM

ĐẤT NỀN ĐÔNG YÊN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Đông Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

AN BÌNH GOLDEN TOWN

GẦN KCN YÊN PHONG

Yên Trung – Yên Phong – Bắc Ninh

KĐT CÁT TƯỜNG 

GẦN KCN YÊN PHONG

Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN AN BÌNH VỌNG ĐÔNG 

YÊN PHONG – BẮC NINH

Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN MẪN XÁ

LONG CHÂU – YÊN PHONG

Mẫn Xá – Long Châu – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN AMDI GREEN CITY

TIÊN DU – BẮC NINH

Tiên Du – Bắc Ninh

CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT THÊM SAU...

CÁC DỰ ÁN MỚI HỢP TÁC

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

HOTLINE

0866.691.389

NGUYỄN XOAN

Giám Đốc Kinh Doanh

TÌM CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

CÁC DỰ ÁN ĐANG BÁN

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

ĐÔNG YÊN – YÊN PHONG

Động Phong – Yên Phong – Bắc Ninh

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẤT NỀN ĐÔNG YÊN

HOTLINE

0866.691.389